no-image

เริ่มต้น

พุทธญาณ

ศูนย์ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

Buddha Statue

เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในแนว สติปัฏฐาน ๔ ตามแนวทางของพระอาจารย์ทอง สิริมังคโล. ด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เราฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันขณะ และมีสติกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้น เช่น ความโกรธหรือความอยาก และเรียนรู้ที่จะจัดการกับมัน ไปจนถึงจุดที่สามารถปล่อยวางและเอาชนะมันโดยสิ้นเชิง

วิปัสสนา

monks walking on pathway surrounded with trees

วิปัสสนา เป็นคำภาษาบาลี แปลว่า การเห็นที่กระจ่างชัด การเห็นที่วิเศษ หรือ การเห็นแจ้ง (วิ = แจ่มแจ้ง, วิเศษ, เข้าไป, ผ่าน + ปัสนา = การเห็น) วิปัสสนา หมายถึง การเห็นแจ้ง การตระหนักรู้ภายใน, การหยั่งรู้, ปัญญา, ปัญญาจากการหยั่งรู้ บ่อยครั้งวิปัสสนามักแปลว่า ญาณ หรือ การเข้าใจโดยถ่องแท้

เห็นอะไรให้กระจ่างชัด?

เข้าใจถ่องแท้ในเรื่องอะไร?

วิปัสสนา หมายถึง การเห็นแจ้ง เห็นแจ้งตามความเป็นจริงของสภาวะธรรม หรือการหยั่งรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง หมายถึงการเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติตามความเป็นจริง วิปัสสนาคือความเข้าใจโดยตรงและการหยั่งรู้ตามธรรมชาติที่แท้จริงของสภาวะธรรมทางจิตและทางกายทั้งหมด

วิปัสสนานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของสติปัฏฐานสี่ (สติปัฏฐานะ) กล่าวคือ ความรู้แจ้งที่เกิดจากการใช้สติ บนฐานทั้ง ๔ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

สติปัฏฐานสี่ ได้แก่

  1. การใช้สติอยู่กับกาย
  2. การใช้สติอยู่กับเวทนา
  3. การใช้สติอยู่กับจิต
  4. การใช้สติอยู่กับสภาวะธรรม

หลักสูตรอบรม การทำสมาธิ

selective focus photography of monk at corridor

วิปัสสนา-หลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน

สำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อวิธีการปฎิบัติของท่านอาจารย์ทอง

15 – 21 วัน

วิปัสสนา-
รีทรีต
การทวนญาณ

สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรขั้นพื้นฐานและต้องการฝึกฝนให้ลึกซึ้งขึ้น

10 – 12 วัน

วิปัสนากรรมฐาน
ระยะสั้น

เพื่อได้ลองสัมผัสกับการปฎิบัติ

5 – 7 วัน

ติดต่อเรา

พุทธญาณ e.V.

PhraManfred(at)tutanota.com

Stadel 8, 86759 Waidhofen

ติดต่อเรา

Stadel, Waidhofen, Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern, 86579, Deutschland